So sánh sản phẩm (0)


New
Living idiom: Korean (Korean edition) - 살아있는 한국어: 관용어

Sách tiếng Hàn   머리말, 이 책의 구성, 주요 등장인물, 01 귀가 얇다, 02 입이 무겁다, 03 눈(이)높다, 04 마음(을..

Liên hệ

New
한국어능력시험 토픽. 2 합격레시피 3급에서 6급까지 단계별 딱! 맞춤 시험 대비서

Sách tiếng Hàn [TOPIK Passing Recipe] bao gồm các cuốn sách bao gồm cả ..

Liên hệ

New
Easy Korean for Foreigners 1A 

Sách tiếng Hàn Nội dung: 이 책이 속한 분야 한국소개도서 > 한국어학습 > 영어권 사용자 대상 『New Easy Kore..

Liên hệ

New
고려대 한국어 1 (베트남어판) - Korea University Korean 1 (Vietnamese version)

Sách tiếng Hàn Contents: 책을 내며 이 책의 특징 단원 구성 표 등장인물 0 과 한글 1 과 인사 2 과 일상생활 I 3 과 일상생..

Liên hệ

New
고려대 재미있는 한국어 1 (베트남어판) Vietnamese version

Sách Tiếng Hàn Mô tả: 정확하게 배우고 유창하게 쓸 수 있는 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 활동 중심의 기능 교재! 《고려대한..

Liên hệ

New
studio 21- A1- Glossar Deutsch-Englisch

Informationen zur Reihenausgabe: Studio [21] - die neue Ausgabe des weltweit erfolgreichen Lehrwerks..

330,000 VNĐ-25%

440,000 VNĐ

New
studio 21 - B1- Testheft

Informationen zur Reihenausgabe: Studio [21] - die neue Ausgabe des weltweit erfolgreichen Lehrwerks..

690,000 VNĐ-25%

920,000 VNĐ

New
혼자 공부하는 한국어 초급. 2

..

603,000 VNĐ-25%

804,000 VNĐ

New
Compréhension écrite : niveau 2

Cet outil suit les recommandations du Cadre européen commun de référence pour l'enseignement de la l..

369,000 VNĐ-25%

492,000 VNĐ

    Đang hiển thị từ 1 đến 9 của 9 (1 trang)
    0898536989